Login:     Hasło:    

Regulamin ver. 1.31. Postanowinia ogólne

§1
Administratorem strony jest Łukasz Kozak zwany dalej autorem.


§2
Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w darmowej grze NINDERLEHT.


§3
Autor gry zobowiązuje wszystkich użytkowników do przestrzegania poniższego regulaminu. Rejestracja konta oraz rozpoczęcie gry oznacza akceptację oraz stosowanie się do poniższych punktów.


§4
Nieznajomość regulaminu nie zwalnia użytkownika od obowiązku przestrzegania regulaminu. Ponadto nie wpływa ona na zmniejszanie kar lub ich uchylenie.


§5
Gra jak i cała strona jest własnością autora w związku z czym decyzje podjęte przez autora nie podlegają dyskusji. Ewentualne problemy możemy wyjaśniać poprzez email.


§6
Stworzone konto nie jest własnością Gracza. Wszelkie konta w grze oraz rzeczy mają charakter wyłącznie wirtualny a prawa do nich posiada autor.


§7
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
 • szkody lub straty jakie poniósł Gracz w związku z udziałem w grze
 • błedy lub problemy z działaniem gry (aczkolwiek, autor stara się aby tych błedów nie było) a w szczególności z problemem dostępu do strony
 • treści wysyłane przez innych Graczy (jeżeli są one obraźliwe, wówczas autor może ukarać takiego Gracza)
 • handlowanie pomiędzy Graczami
§8
W przypadkach wymienionych w paragrafie 7 Graczowi nie przysługują żadne odszkodowania ani prawa do jakichkolwiek roszczeń.


§9
Za stworzone konto oraz jego użytkowanie odpowiedzialny jest Gracz. Autor gry nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności.2. Przystąpienie do gry

§1
Przystąpienie do gry jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.


§2
Do przystąpienia gry nie jest wymagana instalacja żadnych programów. Wymagany jest natomiast komputer z dostępem do internetu oraz zainstalowana przeglądarka internetowa (polecana Opera lub Mozilla w najnowszej wersji).


§3
W celu rozpoczęcia gry należy się zarejestrować.


§4
Zaleca się aby przed przystąpieniem do gry przeczytać FAQ gdzie znajduje się wiele odpowiedzi.


§5
Rozgrywka następuje zaraz po stworzeniu postaci.


§6
Każdy Gracz może założyć JEDNO i TYLKO JEDNO konto w grze.


§7
Założenie drugiego konta w celu łatwiejszej gry jest ZABRONIONE i podlega najcięższej karze.3. Zakazy oraz obowiązki Gracza

§1
Gracz jest zobowiązany do prowadzenia gry w taki sposób aby nie przeszkadzać zabawy innym graczom.


§2
Zabronione jest używanie wszelkich "pomagaczy" w grze (w tym próbowanie przechwycenia haseł innych graczy). Wszelkie wykryte oszustwa skutkują skasowaniem konta na stałe.


§3
Gracz ma obowiązek o poinformowaniu wszelkich błędów w grze. Korzystanie z błędów jest ZABRONIONE. Jeżeli Graczowi udowodni się, że czerpał korzyści wynikające z błędów w grze, wówczas podlega on karze usunięcia konta.


§4
Gra ma charakter wyłącznie rozrywkowy.


§5
Zabrania się pisania wulgarnych tekstów do innych Graczy.


§6
Gracz zobowiązuje się do nierozpowszechniania swojego hasła. Autor gry NIGDY nie prosi o podanie swojego hasła !!!


§7
Przy tworzeniu postaci zabrania się używania zwrotów oraz nazw do loginu i nazwy postaci:
 • wulgarnych
 • obrażających innych graczy
 • mających na celu możliwość podania się za autora gry
 • w inny sposób naruszających polskie prawo
4. Kary

§1
Za nieuczciwą grę bądź łamanie regulaminu stosowane są następujące kary:
 • ban czasowy - zależny od autora. Powoduje, że przez pewien okres czasu gracz nie może się zalogować na swoje konto
 • ban stały - gracz TRACI BEZPOWROTNIE swoje konto. Nie ma możliwości jego przywrócenia§2
Karę czasową stosuje się w następujących przypadkach:
 • obrażanie innych graczy (na forum, czacie lub w prywatnych wiadomościach)
 • stosowanie obraźliwych nazw (np. w nicku)
 • reklamowanie serwisów internetowych (a w szczególności innych gier) poprzez forum, czat bądź prywatnych wiadomości§3
Karę stałą stosuje się w następujących przypadkach:
 • niedozwolone formy gry (używanie wszelkich klikaczy, botów, makr, prób przechwycenia haseł)
 • korzystanie z błędów w grze na własny użytek
 • gra dwoma i więcej kontami na raz, dozwolona liczba to jedno konto na jednego Gracza (sprawdzane po adresie IP)
 • nieuczciwe zdobywanie doświadczenia (szczególnie dotyczy to punktu powyżej, gdzie Gracz celowo atakuje swoją drugą postać celem podniesienia doświadczenia)
 • podszywanie się pod Autora w celu przejęcia hasła innych Graczy§4
Sytuacje niezawarte w Regulaminie zostaną ocenione oddzielnie przez autora i osądzone również przez niego.


§5
Istnieje możliwość zniesienia kary bądź jej złagodzenia. Wymagane jest jednak aby wysłać email z opisem sytuacji do Autora w terminie nie dłuższym niż 5 dni.5. Tworzenie postaci

§1
Gra klimatem nawiązuje do krain fantasy dlatego też NAZWA naszej postaci powinna mieć nazwę utrzymaną w tymże właśnie klimacie.


§2
Loginy jak i nazwy, które będą obraźliwe są NIEDOZWOLONE.


§3
Loginy jak i nazwy nie mogą być nazwami istniejących serwisów, firm itp. W szczególności, zabrania się używania następujących loginów: administrator, leonpro778 gdyż są one zarezerwowane dla autora.6. Płatności

§1
Gra jest darmowa jednak istnieje możliwość dokupywania diamentów za prawdziwe pieniądze.


§2
Aby móc dokonywać zakupów należy mieć ukończone 18 lat.


§3
Wszystkie błędy odnośnie działania skryptu dotyczącego zakupu diamentów należy jak naszybciej zgłosić autorowi gry.7. Postanowienia końcowe

§1
Niniejszy regulamin wchodzi w życie od dnia jego zamieszczenia na stronie oraz ogłoszenia tego faktu graczom.


§2
Autor zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. Zobowiązuje się on również do powiadomienia Graczy o tym fakcie.
Data aktualizacji 30 września 2011 r.


Copyright © by leonpro778


Toplista MMO - Wypromuj strone związaną z tematyką gier MMO - Polskie Centrum Gier MMO   Najlepsze gry via www - rpg online!   TOP50 Gry   MMORPG Top50   Gry w przeglądarce  

graczeonline.pl - Spis gier dla graczy.   gry przeglądarkowe ----------+RPG+------------ Sites-----------   Top Granie